Categories
opos primària

Com adaptar una unitat al nou currículum

Tant si t’has de presentar a les properes oposicions com si no, has de saber crear i programar unitats didàctiques o situacions d’aprenentatge segons el nou currículum (DECRET175/2022) i la LOMLOE. Aquest post et pot servir de guia per a adaptar una unitat de primària que ja tinguis feta al nou currículum i a la nova llei educativa estatal.

En el cas que et vulguis presentar a les opos light, el primer pas és triar bé la unitat didàctica (UD) en qüestió. És imprescindible que sigui una UD que treballi més d’una àrea. També pot ser interessant que inclogui alguna activitat per a treballar la coeducació i la perspectiva de gènere. A més a més, cal mirar si s’hi desenvolupen les noves competències transversals.

Com sabràs, ara s’ha posat de moda el concepte “situació d’aprenentatge” o “aprenentatge basat en situacions”. Personalment, ho veig com una nova variant de projecte. Si tens alguna unitat que t’encaixi en aquesta nova nomenclatura, és una bona opció de tria. L’annex 5 del currículum en fa una descripció.

Un cop escollida la unitat que vols adaptar, has de saber que hi ha aspectes que hauràs d’afegir de nou, d’altres que hauràs de modificar, alguns que desapareixeran i una majoria que podràs mantenir. Posem fil a l’agulla!

Aspectes a incorporar

 1. Competències clau i indicatius operatius. Ho tens a l’annex 1 del currículum. Ja veuràs que és semblant a les antigues vuit competències bàsiques, però amb l’afegit dels indicadors operatius.
 2. Competències transversals. Són quatre: la Ciutadana, l’Emprenedora, la Personal, social i d’aprendre a aprendre i la Digital. Hauràs d’explicar com treballes cadascuna o la majoria d’elles. Això és una simplificació del que hi havia abans, perquè les transversals eren àmbits que s’avaluaven com qualsevol altre amb les seves competències, continguts, criteris d’avaluació… Ara ja no cal especificar tant. L’annex 4 del DECRET175/2022 enumera i descriu aquestes competències.
 3. Vectors clau. Estan explicats a l’article 3 del currículum (pàgina 6) i són els següents: aprenentatges competencials, perspectiva de gènere, universalitat del currículum, qualitat de l’educació de les llengües, ciutadania democràtica i consciència global i benestar emocional. També caldrà que especifiquis com els treballes en la teva UD o situació d’aprenentatge.
 4. Sabers i competències específiques (CE). Cada àrea o matèria compta amb les seves CE (el que abans eren les competències bàsiques). Les competències específiques tenen els seus sabers associats. Per tant, has d’identificar les CE que treballes i copiar del currículum els sabers associats que l’alumnat ha d’assolir. També es poden afegir nous sabers que responen al context proper de l’alumnat.
 5. Criteris d’avaluació curriculars. Estan relacionats a les CE. Estan al currículum.

Aspectes a modificar

 1. Cicle inicial, mitjà i superior. Actualment, els tres cicles de primària són primer, segon i tercer.
 2. Fase de les activitats. Abans eren inicials, de desenvolupament i de síntesi. Ara són activitats inicials, de desenvolupament, d’estructuració i d’aplicació.
Comparativa entre els dos currículums

Font: Departament d’Educació.

Aspectes que desapareixen

 1. Dimensions.
 2. Continguts clau.
 3. Gradació per nivells d’assoliment. Normalment nivell d’excel·lència, de notabilitat i nivell satisfactori. També pot ser nivell expert, avançat, aprenent i novell.
 4. Àmbits. El nou currículum està estructurat en àrees (primària) i matèries (secundària i batxillerat). Treballar per àmbits significa treballar diverses matèries alhora.

Aspectes a mantenir

 1. Justificació de la UD.
 2. Continguts que es treballen de cada CE (per exemple, l’adjectiu). Els hi pots canviar el nom per sabers específics o alguna cosa similar.
 3. Objectius d’aprenentatge de la UD.
 4. Criteris d’avaluació. Els específics de cada objectiu. Els pots posar al costat dels criteris d’avaluació del currículum.
 5. Mesures i suports. Has de continuar explicant les mesures i suports universals, addicionals i intensives.
 6. Descripció de les activitats. Són el cor de la programació. També cal especificar aspectes com els materials i recursos que fas servir, els agrupaments, els instruments d’avaluació…

Categories
infantil opos primària secundària

Eines TIC per a opositar

Quan comencis a dissenyar la teva unitat didàctica necessitaràs programes, webs i aplicacions variades. Aquí tens a mà alguns dels recursos que pots necessitar.

Eines offline:

 1. Word: tot i que el Google Drive va molt bé, les possibilitats que dona Word continuen fent-lo imprescindible.
 2. Previsualitzador (només ordinadors Mac): molt útil per a agrupar o moure les pàgines d’un PDF.

Font: Depositphotos

Eines online:

Per a crear/il·lustrar/escriure la unitat:

 1. Canva: imprescindible per a il·lustrar la teva unitat i/o els annexos. Tens compte Premium si utilitzes el correu xtec per a registrar-te.
 2. Flaticon: web d’icones. N’hi ha milions per triar i remenar.
 3. Miro: pàgina per a crear esquemes de tot tipus.
 4. Optimot: per a consultes lingüístiques.
 5. Voki: per a crear avatars.
 6. Bitmoji: per a crear avatars.

Per a avaluar:

 1. Formularis de Google: compatible amb el Classroom, permet fer qüestionaris autoavaluables.
 2. Kahoot: permet fer quiz tota la classe junta o cadascú al seu ritme.
 3. Corubrics: per a avaluar amb rúbriques.
 4. Altres: Socrative, Quiziz i Nearpod.

Per a les activitats que realitza l’alumnat:

 1. Google Classroom (inclou Documents, Presentacions, Formularis, Google Sites,…).
 2. Moodle: és un EVA (entorn virtual d’aprenentatge). Menys vistós que el Classroom.
 3. Flippity: permet crear tot tipus d’activitats digitals.
 4. Liveworksheets: fitxes online.
 5. Book Creator: amb aquesta web els i les alumnes poden crear fàcilment còmics, auques, contes,…
Categories
infantil opos primària secundària

Què sabem de les properes opos?

A finals d’agost del 2022, a punt per a començar el nou curs, la informació que tenim sobre els processos extraordinaris d’estabilització és aquesta:

1. Concurs excepcional de mèrits

Segons el departament d’Educació al setembre sortirà la convocatòria del concurs excepcional de mèrits. És un concurs obert a tothom que cumpleixi els requisits, no s’ha posat cap limitació extra. En total, per a tots els cossos docents, s’estabilitzaran 12.859 places. Les persones que obtinguin plaça començaran com a funcionàries l’1 de setembre del 2023. Es podrà sumar un màxim de 15 punts per:

 • Experiència docent (màxim 7 punts)
 • Formació acadèmica (màxim 3 punts)
 • Altres mèrits (màxim 5 punts)

La convocatòria ja ha sortit. És la RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

2. Concurs-oposició extraordinari (opos light)

Pel que fa al concurs-oposició extraordinari (popularment conegut com a opos light), la convocatòria sortirà al novembre i s’estabilitzaran un total de 14.246 places de tots els cossos docents. La previsió del departament és començar les proves de la fase d’oposició a l’abril del 2023. Els aspirants que tinguin plaça començaran com a funcionaris en pràctiques l’1 de setembre del 2023. La fase d’oposició (les proves que has de passar) comptaran un 60% de la nota final. La fase de concurs (els mèrits) sumaran el restant 40%.

La fase d’oposició comptarà amb una prova única, que consta de dues parts.

 • Part A. Consisteix en el desenvolupament d’un tema
 • Part B. És la defensa d’una unitat didàctica. En el cas de les especialitats que inclouen continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques s’afegirà un exercici pràctic. En principi, no s’espera que hi hagi exercici pràctic per al cos de mestres, tot i que caldrà comprovar-ho a la convocatòria.

Les parts A i B no són eliminatòries però caldrà tenir una mitjana de cinc per a passar a la fase de concurs (els mèrits).

La fase de concurs tindrà una puntuació màxima de 10 punts per:

 • Experiència docent (màxim 7 punts)
 • Formació acadèmica (màxim 2 punts)
 • Altres mèrits (màxim 1 punt)
3. Concurs-oposició ordinari

Finalment, també està previst un concurs-oposició ordinari per al 2024. La convocatòria, però, està previst que s’avanci al desembre de 2022. Les proves es realitzaran al maig del 2024 i les persones seleccionades s’incorporaran com a funcionaris en pràctiques l’1 de setembre del 2024. De moment s’han anunciat només 2.166 places per a tots els cossos docents.

El procés serà l’habitual, seguit a les oposicions del 2019 i el 2021. Hi haurà dues proves eliminatòries. La primera serà la presentació d’una programació i una unitat didàctica. La segona consistirà en desenvolupar un tema i un cas pràctic.

error: Contingut protegit