Més informació de Medi

Informació sobre la programació didàctica

Portada de la programació didàctica.
Les cinc unitats didàctiques de Medi que posem a la teva disposició estan extretes d’una mateixa programació que va obtenir un 9,8 a la convocatòria del 2019 i un 8,3 a la del 2021, les darreres oposicions de primària del cos de mestres de Catalunya

Curs: 3r de primària

Àmbits: Medi (àrea principal). Aquesta és una programació globalitzada que també treballa estretament altres àmbits com el lingüístic (català), el matemàtic, ed. artística, valors… entre altres. A més, es treballen els tres àmbits transversals (Digital, Aprendre a aprendre i Autonomina, iniciativa personal i emprenedoria) i es posa èmfasi a cadascuna de les UD i al projecte en el treball de la coeducació i la cohesió de grup.

Fil conductor: Adults, els infants tenim drets! Amb aquest acte reivindicatiu, es dona a conèixer els Drets de la infància a l’alumnat que aniran descobrint els seus drets i deures al llarg de les UD i el projecte amb un engrescador escape room virtual que els farà prendre consciència i adquirir nous aprentatges. A més, les UD treballen els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible), aspecte molt relacionat amb l’àmbit de medi.

Mostra gratuïta de les UD

UD2: El que sentim

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

NOTA:

La primera part de la programació didàctica, la que inclou la justificació, la contextualització, els objectius, la metodologia, etc. està inclosa amb la compra de qualsevol UD o projecte. Tot i que no caldrà per a les properes oposicions del 2023, creiem que és bàsic saber d’on provenen les unitats didàctiques.


Unitats didàctiques disponibles

UD1: Els infants tenim drets!

Al món hi ha molts infants que no poden gaudir dels seus drets per la situació que viuen i per això, el principal objectiu d’aquesta unitat didàctica és fer conscient a l’alumnat dels seus drets i deures. Per tant, al llarg de la unitat, s’evidenciaran les realitats que tenen altres infants al món. Es treballarà amb l’alumnat la importància de la convivència entre ells i el món que els envolta, engrescant-los a conèixer els seus drets i deures. Tot això, anirà guiat per un seguit d’activitats per a treballar la convivència i cohesió del grup-classe acompanyat d’un escape room motivador. Aquesta UD serveix com a fil conductor de la programació.

Icona de la UD1.

EXTRES: la programació didàctica on es contextualitza la unitat, annexos i guió de la defensa.


UD3: La història de la nostra vida

El pas del temps és un fet quotidià per a l’alumnat. Al llarg d’aquesta unitat es familiaritzaran amb la idea del pas del temps, tot relacionant-lo amb la història personal i la història col·lectiva. Aprendre a reconèixer i a diferenciar el passat, el present i el futur, com afecta a les persones, incorporant i utilitzant les diferents fonts documentals que ens permeten estudiar el passat. Per tant, aquesta U.D. parteix d’aspectes significatius com és el pas del temps en l’entorn familiar i en la població on viuen. Cal destacar també la finalitat de conèixer les diferents tipologies de famílies que hi ha al món.

Icona de la UD 3.

EXTRES: la programació didàctica on es contextualitza la unitat, annexos i guió de la defensa.


UD4: El mateix món per a tothom

La convivència, la llibertat i la igualtat són conceptes que escoltem sovint, però l’alumnat sap què són? L’objectiu principal d’aquesta UD és que l’alumnat els conegui donant visibilitat al paper que la dona ha desenvolupat al món, utilitzant com a exemples dones que han realitzat fets rellevants i importants per a la societat. Per tant, aquesta UD està relacionada estretament amb la coeducació i permet als infants partir del seu propi coneixement per establir relacions amb els aprennentatges del medi natural i social.

Icona de la UD4.

EXTRES: la programació didàctica on es contextualitza la unitat, annexos i guió de la defensa.


UD5: Cuidem-nos, cuidem-los

En el món actual les persones han de prendre consciència de les accions que realitzen en el medi. És per això, que aquesta unitat versa sobre els animals, fent èmfasi en els que habiten a les zones naturals de la població. També dona visibilitat a aquells animals més desfavorits, fent un paral·lelisme amb els principis 2 i 3 dels Drets de la Infància. Descobriran els diferents grups d’animals i les seves funcions, però a la vegada crearan consciència del dret a tenir una identitat i una protecció especial. Tot això, fent que l’alumnat creï el seu propi aprenentatge duent a terme bones accions per a mantenir el medi natural.

Icona de la UD5.

EXTRES: la programació didàctica on es contextualitza la unitat, annexos i guió de la defensa.


Projecte: Fem verda la nostra escola

Arran de l’observació i preguntes que van sorgir per part de l’alumnat sobre el nostre pati, es va observar que hi havia poques zones verdes a la zona d’esbarjo i fins i tot alguna zona sense cap ús. Per això, els i les alumnes van proposar plantejar aquest projecte, L’hort escolar, per poder dur-lo a terme durant el curs dins del marc de l’escola verda.

Icona del projecte.

EXTRES: la programació didàctica on es contextualitza la unitat, annexos i guió de la defensa.

NOTA:

Tot i que la programació didàctica està composta per sis unitats (una d’elles és un projecte), hem decidit oferir només aquestes. Considerem que el projecte i les unitats elegides són les que tenen més qualitat.


NOTA: Hi ha quatre unitats i un projecte en total. Pots escollir entre les UD i/o el projecte.

error: Contingut protegit